Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

Șef Birou: Anastasia Doina

E-mail:    anastasia.doina@adp2-bucuresti.ro

Telefon: 0799.911.610 / 021.252.77.89 int.233

 

Toate problemele legate de plata taxei de parcare pentru anul 2018 se vor rezolva la sediul nostru din Şos. Electronicii nr. 44 după următorul program


Luni : 8:30 - 14:30

Marti: 8:30 - 14:30

Miercuri: 8:30 - 14:30

Joi: 10:30 - 18:30

Vineri: 8:30 - 12:30

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt:

 

-      identificarea şi obţinerea avizării de noi spaţii de parcare de reşedinţă în sector;

-      marcarea şi semnalizarea locurilor de parcare de reşedinţă avizate;

-      întocmirea şi actualizarea evidenţei locurilor de parcare de reşedinţă;

-      menţinerea evidenţei solicitărilor privind locurile de parcare de reşedinţă;

-      atribuirea dreptului de utilizare a locurilor de parcare de reşedinţă nou create;

-      atribuirea dreptului de utilizare a locurilor de parcare de reşedinţă existente (realocarea locurilor de parcare);

-      verificarea respectării condiţiilor contractuale de către utilizatorii locurilor de parcare de reşedinţă;

-      va asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor Consiliului Local privind plata contravalorii întreţinerii şi administrării locurilor de parcare.

 

Documente

 

* este necesar avizul asociatiei de locatari/proprietari. Implicarea asociatiilor de locatari/proprietari este strict legata de confirmarea/infirmarea habitatiei efective a cetatenilor la adresele unde solicita locuri de parcare.
- nu se primesc cereri loc parcare on-line, este necesara deplasarea petentilor la sediul ADP Sector 2, conf. regulamentului.


INFORMAŢII  IMPORTANTE

Toate problemele legate de plata taxei de parcare pentru anul 2018 se vor rezolva la sediul nostru din Şos. Electronicii nr. 44 după următorul program :


Luni : 8:30 - 14:30

Marti: 8:30 - 14:30

Miercuri: 8:30 - 14:30

Joi: 10:30 - 18:30

Vineri: 8:30 - 12:30
Termenul limită de achitare a taxei ramane data de 31 martie a anului curent, dată până la care poate fi prelungit Contractul de Închiriere fără pierderea locului de parcare.


La inchirierea unui loc de parcare, solicitanţii vor prezenta în mod obligatoriu următoarele documente:
1. Certificat de Înmatriculare sau Cartea de Identitate Vehicul (în original) ;
2. Cartea sau Buletinul de Identitate (în original) ;
3. Contract de Leasing pentru persoană fizică (unde este cazul) ;
4. Contract de Comodat (unde este cazul) pentru autovehicule de firmă sau încredinţate spre folosinţă de către altă persoană fizică ;

NOTĂ! Neprezentarea în original a documentelor de la punctele 1 şi 2 atrage după sine neprelungirea Contractului de Închiriere pentru anul 2018 şi pierderea după data de 31 martie a.c. a dreptului de utilizare a locului de parcare .