Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

Director General al A.D.P. - Sector 2

Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asigură conducerea executivă a unitatii, răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în colaborare cu Directorul General Adjunct. Este împuternicit sa semneze acte, comenzi, contracte şi convenţii, precum şi să stabilească orice fel de raporturi juridice sau economice cu terţi, în interesul public şi cu privire la domeniul de activitate specific serviciului, în limita competenţelor legale.

 

Director General Adjunct

Directorul General Adjunct în colaborare cu Directorul General al A.D.P.-Sector 2 va participa la coordonarea, organizarea şi supravegherea întregii activitati a instituţiei.În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia vor fi preluate şi exercitate de către Directorul General Adjunct ori de câte ori va fi necesar şi situaţia o va impune.

 

Director Direcţia Economică 

-        coordonează, îndrumă şi verifică  activitatea compartimentelor cu caracter economic:

-        Serviciul Economic;

-        Serviciul Administrativ;

-        Biroul Parcări.

 

 

Director Direcţia Management Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul 

 - coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor:

 - Biroul Salarizare;

 - Biroul Organizare şi Formare Profesională;

 - Biroul Secretariat şi IT.

 

 

Director Direcția Tehnică

-           coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor care administrează domeniul public:

-        Serviciul Control şi Administrare Domeniu Public;

-        Secţia Patrimoniu;

-        Serviciul Achiziţii Publice, Concesiuni şi Fonduri Structurale;

-        Secţia Străzi şi Urmărire Investiţii;

-        Secţia Spaţii Verzi Sere şi Urmărire Investiţii.

 

 

Director Direcţia Mecanizare şi Exploatare Echipamente Parc 

 - coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor :

 - Secţia Exploatare Echipamente Parc ;

 - Secţia Mecanizare.