Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

DIRECTORUL GENERAL AL A.D.P. - SECTOR 2

Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asigură conducerea executivă şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia se exercită de către Directorul General Adjunct sau în lipsa acestuia de către unul dintre directorii adjuncţi.

 

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct în colaborare cu Directorul General al ADP Sector 2 va participa la coordonarea, organizarea şi supravegherea întregii activităţi a instituţiei. 

 

DIRECTORUL ECONOMIC

Directorul Economic coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor cu caracter economic:

 • Serviciul Economic
 • Serviciul Resurse Umane, Salarizare si Management Integrat
 • Birou Secretariat, Relatii cu Publicul si I.T.

 

DIRECTORUL INVESTITII, FONDURI STRUCTURALE SI DOMENIU PUBLIC

 coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor care desfăşoară activitatea de producţie:

 • Serviciul Întreţinere Drumuri şi Urmărire Investiții
 • Sectia Patrimoniu
 • Servicul Achizitii Publice, Concesiuni si Fonduri Structurale.

 

DIRECTORUL AGREMENT ADMINISTRATIV

 coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor care administrează domeniul public:

 • Serviciul Exploatare Echipament Parc Agrement
 • Serviciul Parcari
 • Serviciul Administrativ

 

DIRECTORUL STRAZI, SPATII VERZI SI MECANIZARE

 coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor :

 • Sectia Strazi si Urmărire Investitii
 • Serviciul Spaţii Verzi, Sere și Urmărire Investiții
 • Sectia Mecanizare