Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

DIRECTOR MANAGEMENT RESURSE UMANE SI RELATII CU PUBLICUL

Grigoras Iulia Andreea

 

       Directorul Direcției Management Resurse Umane si Relații cu Publicul asigura coordonarea, îndrumarea şi controlează activitatea compartimentelor:

     -      Biroul Salarizare;

     -      Biroul Organizare şi Formare Profesională;

     -      Biroul Secretariat şi IT.

 

Adresa:           Şos. Electronicii, Nr.44, CP 023254    

E-mail:            iulia.grigoras@adp2-bucuresti.ro  

Telefon:           021.252.77.89/int 236

Fax:                  021.252.79.77

 

Atribuții:

 

 • se subordonează Directorului General si Directorului General Adjunct
 • coordonează, îndrumă, stabilește sarcini de serviciu şi controlează activitatea personalului serviciilor, secţiilor, birourilor şi atelierelor din subordine;
 • asigură şi verifică întocmirea la timp a tuturor documentelor emise de compartimentele din subordine;
 • asigură circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în compartimentele din subordine;
 • verifică modul cum au fost îndeplinite sarcinile de serviciu ale personalului din subordine;
 • coordonează, răspunde şi deleagă personalul din subordine cu privire la prevenţia şi protecţia contra incendiilor;
 • urmărește şi răspunde de respectarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţiile A.D.P. sector 2;
 • analizează cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor din subordine;
 • contribuie la întocmirea necesarului de investiţii şi justifica propunerea;
 • poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni, conform prevederilor legale în vigoare;
 • stabilește împreună cu şefii de compartimente din subordine personalul care participă la deszăpezire;
 • stabilește măsuri de îmbunătăţire a activităţii A.D.P. sector 2 cu aprobarea Directorului General şi a Directorului General Adjunct;
 • propune măsuri de sancţionare a personalului din subordine pentru motive reglementate de legislaţia muncii;
 • răspunde de executarea la timp şi în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce le revin;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privitoare la activitatea desfăşurată în cadrul compartimentelor;
 • răspunde direct în faţa Directorului General, Directorului General Adjunct şi a organelor abilitate să controleze activitatea A.D.P. sector 2.