DIRECTOR PARC AGREMENT IONEL CIOABA

Audienţe:

Luni şi Vineri 8:00 - 9:00

 

Adresa:

Şos. Electronicii, Nr.44

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon:

021 252.77.89 int 213 

Atribuţii:

 

 


Se subordoneaza Directorului General si Directorului General Adjunct și are urmatoarele atribuţii :

 • coordonează, îndrumă, stabilește sarcini de serviciu şi controlează activitatea personalului serviciilor, secţiilor, birourilor şi atelierelor din subordine;
 • asigură şi verifică întocmirea la timp a tuturor documentelor emise de compartimentele din subordine; 
 • asigură circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în compartimentele din subordine;
 • verifică modul cum au fost îndeplinite sarcinile de serviciu ale personalului din subordine;
 • coordonează, răspunde şi deleagă personalul din subordine cu privire la prevenţia şi protecţia contra incendiilor;
 • urmărește şi răspunde de respectarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti și a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţiile ADP-2;
 • analizează cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru  şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor din subordine;
 • contribuie la întocmirea necesarului de investiţii şi justifica propunerea; 
 • poate constata contravenţii şi aplică sancţiuni, conform prevederilor legale învigoare;
 • stabilește împreună cu şefii de compartimente din subordine personalul care participă la deszapezire;
 • stabilește măsuri de îmbunătăţire a activităţii ADP-2 cu aprobarea Directorului General și a Directorului General Adjunct;
 • propune măsuri de sancţionare a personalului din subordine pentru motive reglementate de legislatia muncii;