Atelierul de Intretinere si Reparatii Dotari

Sef serviciu: Insp. Sp. Vasile Petre

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0723.211.935, 0788.204.677, 021.252.62.86

Program cu publicul: 07:30 - 16:00

Atelierul de Întreţinere şi Reparaţii asigură întreţinerea şi amenajarea dotărilor de pe domeniul public şi aplică măsuri de prevenire şi remediere a defecţiunilor care apar la acestea.

Condiţiile de ocupare a postului de Şef Atelier Întreţinere şi Reparaţii Dotări sunt studii superioare.

Atributii si responsabilitati:

 • elaborează programele de lucru săptămânale şi zilnice pentru activitatea proprie ;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale, a actelor normative şi a instrucţiunilor ce vizează activitatea secţiei ;
 • răspunde de utilizarea la maximum a capacităţilor de producţie (utilaje proprii, forţa de muncă, spaţii sau suprafeţe de lucru) precum şi de executarea la timp şi de calitate a lucrărilor ;
 • se îngrijeşte de asigurarea necesarului de forţă de muncă astfel încât să realizeze activităţile programate ;
 • răspunde de respectarea programelor de lucru şi a normelor locale de muncă, stabilite şi aprobate de conducerea unităţii ;
 • efectuează lucrări de amenajare şi întreţinere a locurilor de joacă pentru copii ;
 • repară băncile din parcuri şi gărduleţele metalice ce protejează spaţiile verzi ;
 • confecţionează gărduleţe pentru împrejmuirea zonelor verzi ;
 • confecţionează aparate de joacă şi le amplasează pe terenurile de joacă pentru copii şi repară pe cele deteriorate sau rupte ;
 • confecţionează indicatoare pentru parcaje şi le montează pe locurile respective ;
 • efectuează şi reface marcajele străzilor din sectorul 2;
 • răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii pentru activitatea specifică ;
 • face propuneri privind necesarul de investiţii specifice activităţii atelierului, precum şi necesarul de materiale şi echipament de lucru ;
 • răspunde de folosirea raţională a maşinilor şi instalaţiilor din dotare ;
 • răspunde de conformitatea prestaţiilor pe foile de parcurs ; - primeşte cercetează şi rezolvă la timp în termen reclamaţiile privind activitatea secţiei sau alte abateri ;

 

 • Seful secţiei are obligaţia completării şi actualizării ori de câte ori este nevoie a atribuţiilor individuale ale lucrătorilor din subordine prin consemnarea în fişa postului,
 • asigură baza materială şi aprovizionarea cu materiale specifice funcţionării, în funcţie de programele şi natura lucrărilor ce trebuiesc efectuate ;
 • face parte din comisia de recepţie a materiilor prime, materialelor, uneltelor, etc., aprovizionate pentru secţie ;
 • prezintă conducerii unităţii rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată şi face propuneri privind îmbunătăţirea acesteia ;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii ;
 • participă la desfiinţarea construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul public în baza Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 ;
 • ridică obiectele abandonate pe domeniul public ( caroserii, maşini, etc) conform Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 ;
 • întocmeşte şi verifică prezenţa personalului din subordine ;
 • efectuează reparaţii curente şi întreţine reţelele interioare de utilităţi aparţinând unităţilor de învăţământ de pe raza sectorului 2 ;
 • participă la programul de deszăpezire a A.D.P – Sector 2.

 

Relaţii de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct şi Directorului de Administrare Zonei Verzi şi Patrimoniu;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul ADP - 2.