Biroul Management Integrat si Programe Fonduri Structurale

Sef serviciu: Insp. Sp. Dumitru Mateescu

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0723.360.416, 0788.208.467, 021.252.77.89 int.217

Biroul Managementul Integrat și Programe Fonduri Structurale asigură procesele necesare Sistemului de Management Integrat pentru a fi stabilite, implementate și menținute prin suportul echipei de lucru al Managementul programului de audituri interne.

Biroul Managementul Integrat și Programe Fonduri Structurale va avea ca atribuții atragerea fondurilor structurale prin întocmirea și urmărirea proiectelor de investiții.

Condițiile pentru ocupare a postului de șef serviciu sunt studii superioare.

Atributii si responsabilitati:

 • în baza deciziei Directorului General nr. 351/28.10.2005 prin care se instituie proiectul pentru implementarea si certificarea in Sistemul de Management Integrat şi a Organigramei ADP Sector 2 se obligă să respecte şi să pună în aplicare dispoziţiile susmenţionatei decizii;
 • asigura ca procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate si menţinute;
 • raportează conducerii instituţiei despre funcţionarea SMI si despre orice necesitate de îmbunătăţire;
 • se asigura ca este promovata in instituţie sistematizarea cerinţelor cetăţenilor;
 • asigura legătură cu organizaţiile de certificare, standardizare, acreditare si consultanta in aspectele referitoare la SMI.
 • stabilirea, documentarea, implementarea si mentinerea Sistemului de Management al Calităţii in conformitate cu cerintele din standardul international de referinta aplicabil si anume SR EN ISO 9001:2001;
 • stabilirea, documentarea, implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al Mediului conform cerinţelor din standardul internaţional de referinţă aplicabil SR EN ISO 14001:2004;
 • asigură implementarea şi menţinerea conformităţii cu cerinţele referitoare la calitate şi mediu, din legislaţia aplicabilă de către A.D.P.- Sector 2;
 • evaluarea programelor programelor structurale şi a proiectelor de investiţii;
 • întocmeşte analiza cost beneficiu a proiectelor de investiţii;
 • analizează eficacitatea costurilor fondurilor structurale;
 • urmăreşte derularea programelor fondurilor structurale:

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General și Directorului Tehnic;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul A.D.P. - 2;