Serviciul Relatii cu Publicul si Administrativ

 

Sef serviciu: Insp. Sp. Ionut Ganesanu

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0724.692.469, 0788.204.653, 021.253.13.02 int.205

Serviciul Relații cu Publicul și Administrativ Secretarial asigură condițiile optime de desfășurare a activității personalului din cadrul A.D.P. - 2.

Condițiile pentru ocuparea postului de Șef Serviciu Administrativ sunt studii superioare.

Atributii si responsabilitati:

 • organizează activitatea de relaţii cu publicul;
 • asigură organizarea audienţelor la conducerea instituţiei;
 • asigură prelucrarea şi sistematizarea sesizărilor cetăţenilor sectorului 2;
 • asigură întreţinerea spaţiilor de la sediul A.D.P.-2 şi reparaţiile necesare;
 • asigură efectuarea curăţeniei;
 • organizează activitatea de dispecerat şi de pază a unităţii;
 • propune executarea reparaţiilor la clădiri, instalaţii (apă, energie electrică, canalizare, gaze) şi construcţii speciale, urmăreşte realizarea lor;
 • asigură exploatarea, în condiţii optime a xerox-ului, telefoanelor, faxului şi răspunde de funcţionarea lor;
 • întocmeşte şi afişează planurile de evacuare în caz de incendiu şi instruieşte personalul în acest domeniu;
 • primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei şi a documentelor A.D.P. - 2;
 • primeşte deciziile conducerii unităţii, le multiplică şi le difuzează factorilor interesaţi;
 • distribuie corespondenţa avizată de conducere, serviciilor şi secţiilor de specialitate;
 • asigură trimiterea corespondenţei primite de la serviciile şi secţiile de specialitate către persoanele fizice sau juridice interesate;
 • asigură arhivarea documentelor unităţii;
 • asigură distribuirea către persoanele cu activitate de control a carnetelor cu procese verbale de contravenţie, le înregistrează şi urmăreşte predarea lor după completare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii.

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului de Producție;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul ADP - 2.