Biroul Resurse Umane

 

Sef serviciu: Insp. Sp. Viorela Tanasescu

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 021.252.77.89 int.214

Biroul Resurse Umane are ca sarcină asigurarea necesarului de forță de muncă, angajarea și promovarea personalului, încetarea contractelor de muncă, întocmirea și păstrarea carnetelor de muncă.

Condițiile pentru ocuparea postului de Șef Birou Resurse Umane sunt studii superioare.

Atributii si responsabilitati:

 • stabileşte necesarul de forţă de muncă şi informează conducerea de categoriile de meserii deficitare;
 • întocmeşte formele necesare pentru recrutarea, încadrarea şi promovarea personalului;
 • răspunde şi urmăreşte întocmirea aprecierilor anuale pentru întregul personal al unităţii de către şefii de secţii, servicii, birouri şi ateliere;
 • stabileşte împreună cu secţiile şi sectoarele de activitate măsuri pentru întărirea disciplinei;
 • verifică dosarele în privinţa întrunirii condiţiilor de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte formele pentru desfăşurarea acestora;
 • efectuează lucrări privind existenţa şi mişcarea personalului, completează legitimaţiile de serviciu pentru personalul unităţii şi eliberează adeverinţele solicitate de acesta privind calitatea de salariat;
 • primeşte şi urmăreşte rezolvarea sesizărilor şi propunerilor salariaţilor;
 • răspunde de întocmirea, completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă în conformitate cu prevederile legale;
 • întocmeşte dosarele de pensii pentru personalul care se pensionează;
 • întocmeşte documentele privind încadrarea în muncă, lichidarea, detaşarea şi delegarea;
 • răspunde de calificarea forţei de muncă necesară unităţii, răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale împreună cu şefii de secţii sau instituţiile abilitate în acest sens;
 • răspunde şi asigură programarea raţională a concediilor de odihnă;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii.

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul A.D.P. - 2;