COMPARTIMENTUL SSM SI PSI

 

Sef serviciu: Ing. Anisoara Stefan

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0721.565.851, 021.252.77.89 int.216

Compartimentul SSM si PSI asigură si controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a normelor de protecție a muncii, precum și prevenirea și stingerea incendiilor.

Condițiile pentru ocuparea postului de șef Birou Intern de Prevenire și Protecție sunt studii superioare.

Atributii si responsabilitati:

 • asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţia muncii, cu sprijinul instituţiilor de specialitate;
 • evaluează riscurile care presupun identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi determină nivelul de risc;
 • verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, cu ajutorul serviciilor de specialitate;
 • realizează documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi PSI pentru toate punctele de lucru ale unităţii;
 • stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice, de protecţie a muncii şi PSI corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu;
 • stabileşte atribuţii şi sarcini ce revin salariaţilor în domeniul protecţiei muncii şi PSI, corespunzător funcţiilor exercitate;
 • asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice sanitare şi organizatorice stabilite;
 • asigură materialele necesare informării salariaţilor;
 • întocmeşte referate de necesitate cu echipamente individuale de protecţie şi materiale igienico-sanitare;
 • obţine autorizaţii pentru protecţia muncii (aviz sanitar, I.S.C.I.R., autorizaţii de mediu şi PSI ).
 • şeful de birou este responsabil cu Protecţia Munci, P.S.I., I.S.C.I.R. (numai dacă este autorizat) şi metrologia.

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul ADP - 2.