Serviciul Control Domeniu Public

 

Sef serviciu: Ing. Mihai Barsan

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0722.507.181, 0788.204.673, 021.252.77.89 int. 212

Program cu publicul: Luni - Vineri - între orele 07:30 - 16:00

Serviciul Control Domeniu Public coordonează pe specific de activitate compartimentele de producție și prestări servicii, prin întocmirea programelor de lucru și verificarea îndeplinirii de către acestea a lucrărilor programate și asigură controlul privind respectarea de către persoanele fizice și juridice a legislației in vigoare privind domeniul public.

Condițiile pentru ocuparea postului de Șef Serviciu Control Domeniu Public sunt studii superioare.

Atributii si responsabilitati:

 • elaborează programe de lucru pentru serviciile de producţie şi prestări servicii ( în colaborare cu şefii de secţii ) privind desfăşurarea activităţii de : reparaţii drumuri, întreţinere a spaţiilor verzi şi programul anual de deszăpezire;
 • urmăreşte întreţinerea spaţiilor verzi şi a terenurilor de joacă pentru copii, a parcurilor şi dotărilor stradale, în scopul de a certifica realizarea programelor de lucru stabilite pentru secţiile de producţie şi prestări servicii;
 • depistează surpările în carosabil, avarii la instalaţiile edilitare, deteriorări ale spaţiilor verzi şi a dotărilor stradale, depozitările de gunoi în locuri nepermise şi le transmite spre rezolvare;
 • verifică respectarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la salubrizarea, protecţia mediului şi ocuparea domeniului public şi aplică sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice şi juridice atunci când constată nerespectarea lor;
 • urmăreşte modul de executare a proceselor verbale de contravenţie şi răspunde de executarea acestora;
 • asigură realizarea funcţiei de control privind respectarea legislaţiei în vigoare şi a actelor normative care reglementează executarea lucrărilor tehnico-edilitare, ocuparea domeniului public, păstrarea curăţeniei în sectorul 2;
 • întocmeşte evidenţe statistice, specifice acţiunilor de control;
 • efectuează recepţiile preliminare şi finale pentru închiderile de pavaje în urma efectuării de către terţi a lucrărilor tehnico-edilitare;
 • aplică sancţiuni legale împotriva agenţilor economici şi a persoanelor fizice care încalcă prevederile legale în domeniu public;
 • ridică maşini abandonate şi demolează construcţiile neautorizate de pe domeniu public;
 • întocmeşte documentaţia necesară pentru certificatele de urbanism, avize şi autorizaţii de construcţii edilitare;
 • asigură activitatea de autorizare a ocupării temporare a domeniului public;
 • asigură legătura instituţiei cu societăţile deţinătoare a reţelelor de utilităţi;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii.

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General și Directorului Tehnic;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul A.D.P. - 2;

Documente