Serviciul Parcari

 

Sef serviciu: Insp.Sp. Anastasia Doina

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 021.252.77.89 int.223

Program cu publicul:  Luni-Marti-Miercuri :8:30-15:30 / Joi : 8:30-18:00 / Vineri : 8:30-12:30

Biroul parcări prestează servicii pentru locuitorii sectorului 2 posesori de autoturisme

 

Condițiile pentru ocuparea de Șef Biroului Parcări sunt studii superioare.

 

Atributii si responsabilitati:

  • ia măsurile necesare de înfiinţare şi organizare de noi spaţii de parcare pe terenurile virane din sector;
  • răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;
  • ţine evidenţa posesorilor de locuri de parcare organizate în cvartaluri de locuinţe şi completează la zi situaţia posesorilor acestor locuri;
  • asigură marcarea locurilor de parcare, corespunzător cu planurile actualizate şi aprobate de conducerea A.D.P. – 2;
  • încasează taxele pentru folosirea locurilor de parcare şi eliberează autorizaţiile de parcare, urmăreşte achitarea de către aceştia a sumelor stabilite prin legislaţia în vigoare;
  • obţine avize pentru realizarea de noi locuri de parcare;
  • primeşte, analizează şi soluţionează în măsura competenţelor ce-i revin, cererile de atribuire a locurilor de parcare;
  • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, să se facă numai prin registratura instituţiei cu aprobarea conducerii.

 

Relații de serviciu:

  1. Se subordonează Directorului General și Directorului Economic;
  2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul A.D.P. - 2;

 

Documente

* - este necesar avizul asociatiei de locatari/proprietari 
- nu se primesc cereri loc parcare on-line, este necesara deplasarea petentilor la sediul ADP Sector 2, conf. regulamentului.


INFORMAŢII  IMPORTANTE

Toate problemele legate de plata taxei de parcare pentru anul 2017 se vor rezolva la sediul nostru din Şos. Electronicii nr. 44 după următorul program :
- luni, marţi şi miercuri – 08:30 – 15:30 ;
- joi – 08:30 – 18:00 ;
- vineri – 08:30 – 12:30 ;

Termenul limită de achitare a taxei rămâne 31 martie 2017, dată până la care poate fi prelungit Contractul de Închiriere fără pierderea locului de parcare.
Solicitanţii vor prezenta în mod obligatoriu următoarele documente :
1. Certificat de Înmatriculare sau Cartea de Identitate Vehicul (în original) ;
2. Cartea sau Buletinul de Identitate (în original) ;
3. Contract de Leasing pentru persoană fizică (unde este cazul) ;
4. Contract de Comodat (unde este cazul) pentru autovehicule de firmă sau încredinţate spre folosinţă de către altă persoană fizică ;

NOTĂ! Neprezentarea în original a documentelor de la punctele 1 şi 2 atrage după sine neprelungirea Contractului de Închiriere pentru anul 2017 şi pierderea după data de 31 martie a.c. a dreptului de utilizare a locului de parcare .