Raport final pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate in cadrul Serviciului Achizitii Publice, Concesiuni si Fonduri Structurale