Borderou notare interviu-anexa la raportul final al concursului pentru ocuparea postul de Inspector de specialitate in cadrul Serviciului Achizitii Publice, Concesiuni si Fonduri Structurale