Borderou notare proba scrisa la concursul organizat in vederea ocuparii postului de Director General Adjunct