Proces verbal selectie dosare pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Director General Adjunct