ACHIZIȚII PUBLICE

Achizitie publica - Selectie de oferte pentru Servicii de toaletari de arbori din sectorul 2- Bucuresti

Anexa la caietul de sarcini -  Cantitati estimate

Caiet sarcini Toaletari

FISA DE DATE

Formulare

Model de contract

Servicii privind intretinerea spatiilor verzi publice din Sectorul 2 - Bucuresati - Lot 1/Lot 2/Lot 3/Lot 4/Lot 5 - Clarificari

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _1-Clarificare1

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _1-Clarificare2

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _2-Clarificare1

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _2-Clarificare2

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _3-Clarificare1

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _3-Clarificare2

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _4-Clarificare1

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _4-Clarificare2

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _5-Clarificare1

Servicii_privind_intretinerea _spatiilor_verzi_publice_din_Sectorul 2-Bucuresati-Lot _5-Clarificare2

***

18.10.2017 - Achizitie autoturism

Caiet de sarcini autoturism

Contract achizitie autoturism 2017

Fisa de date autoturism 2017

***

09.10.2017 - Lucrari de reparatii pasaje Colentina - Mosilor

Caiet de sarcini

Contract reparatii

Fisa de date

***

03.07.2017 - Caiet de sarcini privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii - Lucrari de reparatii capitale strazi si alei Sector 2

Pentru documentatie CLICK AICI

***

24.03.2017 - 1.Servicii privind întreținerea spațiilor verzi publice din sectorul 2 București – lot 1

Pentru documentatie CLICK AICI

***

24.03.2017 - 2.Servicii privind întreținerea spațiilor verzi publice din sectorul 2 București – lot 2

Pentru documentatie CLICK AICI

***

24.03.2017 - 3.Servicii privind întreținerea spațiilor verzi publice din sectorul 2 București – lot 3

Pentru documentatie CLICK AICI

***

24.03.2017 - 4.Servicii privind întreținerea spațiilor verzi publice din sectorul 2 București – lot 4

Pentru documentatie CLICK AICI

***

24.03.2017 - 5.Servicii privind întreținerea spațiilor verzi publice din sectorul 2 București – lot 5

Pentru documentatie CLICK AICI

***

23.03.2017 -Documentație de atribuire pentru selecție de oferte achizitie directă

Lucrări de marcare (delimitare si numerotare) a locurilor de parcare de reședință existente pe raza sectorului 2 București

Pentru documente CLICK AICI

***

20.01.2017 - Anunt de participare pentru achizitie publica servicii de paza

Anunt

***

 

In urma solicitarii Referitor la anunt publicitate numarul 41242/08.07.2016

Autoritate contractanta

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Adresa postala:  SOS.ELECTRONICII,NR.44,SECTOR2,BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal:  023254 , Romania , Punct(e) de contact:  DANIELA NEGRU , Tel.  +40 212527789 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax:  +40 0212527977 , Adresa internet (URL):  www.adp2-bucuresti.ro

 

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de paza si transport valori

CPV: 60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)

Descrierea contractului: Serviciile se vor presta pe o perioada de 42 de saptamani, in intervalele orare date, timpul necesar va fi stabilit de fiecare ofertant in parte pentru urmatoarele trasee: 1. Administratia Domeniului Public Sector 2 – Trezoreria Sectorului 2 - în zilele de luni , miercuri, joi, vineri intre orele 10,00-12,00; 2. Parc Agrement Tei– Administra?ia Domeniului Public Sector 2 - în zilele de mar?i pâna duminica ora 21,00-23,00. prestatorul va intocmi impreuna cu Achizitorul Planul de transport valori in conformitate cu Legea 333/2003.

Valoarea estimata fara TVA: 58793.28 RON

Conditii contract: Achizi?ionarea serviciilor de paza si protectie a transporturilor de valori in conf. cu Legea 333/2003 Plata se va face prin trezorerie.

Conditii participare: Operatorul trebuie sa detina licenta pentru serviciile ce fac obiectul achizitiei. Caietul de sarcini este postat pe site-ul oficial al institutiei www.adp2-bucuresti.ro , sectiunea achizitii publice

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte: 14.07.2016

Informatii suplimentare: Ofertele se vor posta in catalogul electronic din SEAP, cu specificarea numarului anuntului .

 Pentru caietul de sarcini: click aici

 

In urma solicitarii unui operator economic referitor la seriile sasiu ale unor autovehicule, va transmitem urmatoarele  modificari aferente anuntului de publicitate publicat in SEAP nr.39420/14.06.2016.

B-04-BBN  -  UU4204267P0100131

B-02-KWL  -  UU4206331P0098354

B-18-ADP  -  UU4206364Y0099899

Specificatii polite RCA - pentru anuntul de publicitate publicat in SEAP cu nr.39420/14.16.2016 

Click aici !

 

COMPLETARE : In urma solicitarii unui operator economic referitor la necesarul de informatii privind modelul, anul fabricatiei autovehiculelor si data expirarii politei RCA, atasat regasiti completarile solicitate aferente anuntului de publicitate publicat in SEAP nr.39420/14.06.2016.

Click aici !

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr.44, sector 2, va organiza o procedură de selecție a unei persoane juridice de utilitate publică care desfașoară activități sportive, in vederea utilizării terenului de sport, cu destinația „ tenis de câmp”, situat în Parcul Morarilor, Sector 2, București.

-Data limită pentru depunerea documentațiilor de selecție 30.06.2016, ora 12,00.

Ofertele se depun la registratura sau se transmit prin posta la Administrația Domeniului Public Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr.44, sector 2.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.77.89, interior 217, Serviciul Achiziţii Publice și Concesiuni,persoana de contact: Lică Răducanu Elena.

 

Documentatia de selecție o gasiti:

Click aici !