ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC - SECTOR 2

poza-home3.jpg

Administraţia Domeniului Public Sector 2 se află sub autoritatea Consiliului Local şi funcţionează ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică. Sediul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 este în Şoseaua Electronicii nr. 44.

Administraţia Domeniului Public Sector 2 este finanţată integral de la bugetul local şi are cont propriu la Trezorerie, ştampilă proprie, iar documentele emise sunt semnate de către Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2.

Administraţia Domeniului Public Sector 2 este condusă de Directorul General. Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asigură conducerea executivă şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia se exercită de către Directorul General Adjunct sau în lipsa acestuia de către unul dintre directorii adjuncţi.


În conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 10 / 25.01.2001, Administraţia Domeniului Public Sector 2 are ca obiectiv următoarele:

  • administrează domeniul public de pe raza sectorului 2 şi asigură evidenţa patrimoniului acestuia
  • asigură întreţinerea şi curătenia spaţiilor verzi, amenajarea şi reamenajarea lor, plantarea materialului dendro-floricol şi întreţinerea străzilor secundare, intrări şi alei conform reglementărilor legale în vigoare

Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de ADP –2 în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, se finanţează de la bugetul local pentru lucrările efectuate în domeniul public.

 

Anunt important :

Incepand din data de 02.08.2016, orele 22, se vor efectua tratamente de combatere a tantarilor si daunatorilor in toate parcurile din raza Sectorului 2

Documente importante :

  1. DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE
  2. CHESTIONAR DE MĂSURARE A SATISFACȚIEI CETĂȚENILOR
  3. ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADP SECTOR 2