ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC - SECTOR 2

poza-home9.jpg

Administraţia Domeniului Public Sector 2 (ADP-2) este înfiinţată în baza Deciziei Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti           nr.324/13.07.1974, se află sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 şi funcţionează ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică. Sediul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 este situat în Bucureşti, Şoseaua Electronicii nr. 44, Sectorul 2.

Administraţia Domeniului Public Sector 2 este finanţată din venituri proprii și subvenţii acordate de la bugetul local, are cont propriu deschis la Trezoreria sectorului 2, ştampilă proprie, iar documentele emise sunt semnate de către Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2.

Administraţia Domeniului Public Sector 2 este condusă de către Directorul General.

Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asigură conducerea executivă, răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în colaborare cu Directorul General Adjunct.

În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia vor fi preluate şi exercitate de către Directorul General Adjunct ori de câte ori va fi necesar şi situaţia o va impune.

 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 are ca obiectiv următoarele:

asigură întreţinerea şi curăţenia spaţiilor verzi, amenajarea şi reamenajarea lor, plantarea materialului dendro-floricol şi întreţinerea străzilor secundare, intrări şi alei conform reglementărilor legale în vigoare;

administrează si gestioneaza domeniul public de pe raza sectorului 2, pentru care deţine un drept de administrare legal constituit şi asigură evidenţa patrimonială a acestuia;

administrează Parcul de Agrement din incinta Parcului Tei-Plumbuita, situat în B-dul Lacul Tei nr.143A, 145-151, din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, identificat cadastral prin nr.233412;

 in activitatea de gestionare şi administrare a domeniului public, A.D.P. sector 2 va  percepe contravaloarea prestării unor servicii de administrare și întreținere a domeniului public.

 

 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 este finanţată din venituri proprii și subvenţii acordate de la bugetul local, are cont propriu deschis la Trezoreria sectorului 2, ştampilă proprie, iar documentele emise sunt semnate de către Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2.

Sumele încasate, reprezentând tarife de utilizare a echipamentelor parcului de agrement și sloturi gratuite online, aprobate prin Hotărâre Consiliului Local al Sectorului 2 si alte locuri care vor fi amenajate, devin venituri proprii.

Administraţia Domeniului Public Sector 2 poate obţine venituri proprii şi din alte activităţi, cum ar fi: prestarea unor servicii de administrare și întreținere a domeniului public, exploatarea locurilor de parcare existente la sediul Primăriei Sector 2. Administraţia Domeniului Public Sector 2 poate obţine venituri din sponsorizări, subvenţii pentru instituţii publice de la Consiliul Local Sector 2, venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, precum şi din donaţii, conform legislaţiei în vigoare.

 

 

Anunt important :

Incepand din  seara zilei de 30.08.2017 orele 23:00 se vor efectua tratamente la arborii de pe aliniamentele din sectorul 2.

Harta 1   

Harta 2

Harta 3

Harta 4

Harta 5

Harta 6

Harta 7

Harta 8

Documente importante :

  1. DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE
  2. CHESTIONAR DE MĂSURARE A SATISFACȚIEI CETĂȚENILOR
  3. ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADP SECTOR 2